• STANDARD KERÍTÉS

  STANDARD KERÍTÉS

  Hagyományos fa kerítéslécek.

 • FELÜLETKEZELÉS

  FELÜLETKEZELÉS

  Professzionális felületkezelés, hosszantartó védelem.

 • KERÍTÉSLÉC AKCIÓ

  KERÍTÉSLÉC AKCIÓ

  Fa kerítéslécek a lejobb árakon.

GDPR

GDPR

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ – ÜGYFELEK RÉSZÉRE

A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról; valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) előírásainak eleget téve, megalkottuk adatkezelési tájékoztatónkat ügyfeleink részére.

Az adatkezelési tájékoztató az egyéni árajánlatok, szerződések és a számlázás során keletkező adatok kezeléséről intézkedik.

Az Ön által megadott adatok kezelője a

Globalwood Bt.

Székhely: 2112 Veresegyház, Bihari János u. 10/A.

Web: www.fa-keritesek.hu

Telefon: +36 20 4373 886

E-mail: info@fa-keritesek.hu

Az Ön által megadott adatok (név, cím, telefonszám, e-mail cím) az ajánlatok célba juttatása, a megrendelt termék és szolgáltatás beazonosítása, majd a teljesítés után a számla kiállítása céljából kerülnek adatbázisunkba. Az adatok megadása az Ön hozzájárulásán alapszik és önkéntes adatszolgáltatás a forrása.

Az adatokat elfogadott ajánlat, rendelés és számlázás után a teljesítést követő 1 naptári évig őrizzük. Amennyiben nem járul hozzá az adatok ezen idő alatti kezeléséhez és tárolásához, kérjük a fent megjelölt elérhetőségek egyikén jelezze nekünk. Az adatok törlésének ideje a bejelentéstől számított 2 munkanap.

Ön bármikor kérvényezheti a betekintést a nálunk tárolt adataiba. A fenti elérhetőségeink egyikén lépjen velünk kapcsolatba, és mi 2 munkanapon belül írásban részletes tájékoztatást nyújtunk.

Az Ön adatai kezelése során nem történik profilalkotás.

Házhoz szállításkor a megrendelt termékek célba juttatása érdekében, az Ön elérhetőségi adatait megosztjuk a szállítást végző partnerünkkel.

Amennyiben az adatai megosztását nem engedélyezi, a rendelése kiszállítást nem tudjuk vállalni.

Az Ön adatait email szolgáltató rendszerünkön továbbítjuk (Gmail szolgáltató GDPR megfelelőségéről ezen a linken tájékozódhat:https://cloud.google.com/security/gdpr/).

Az Ön adatait elektronikus formában jogosultságkezeléssel és jelszavas védelemmel biztosítjuk. Az adatkezelő az Ön által megadott személyes adatokat a saját tulajdonában lévő vállalati szerveren tárolja a székhelyén.

Az Ön adatait a törvényi megfelelőség biztosítása érdekében a számlázz.hu számlázóprogram oldalon is megadjuk.

A számlázz.hu adatvédelmi szabályzatáról itt tájékozódhat: https://www.szamlazz.hu/adatvedelem/

Az Ön adatait csak a Globalwood Bt. kezeli, harmadik személynek nem adjuk ki.

Az Ön által megadott adatokhoz csak és kizárólag a munkatársaink férnek hozzá.

Az Ön jogai:

 • hozzáférhet, kikérheti az Önről nálunk tárolt adatokat,
 • panaszt nyújthat be,
 • bármikor visszavonhatja a hozzájárulását, ezáltal kérheti személyes adatainak törlését azokra az adatokra vonatkozólag, amelyek nem a törvényi megfelelés céljából vannak kezelve és tárolva,
 • tájékoztatást kérhet személyes adatainak kezeléséről,
 • kérheti személyes adatainak helyesbítését
 • jogorvoslatért fordulhat a NAIH-hoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c).

A személyes adatainak kezeléséhez Ön automatikusan hozzájárul, mikor árajánlatot kér tőlünk, megrendelést ad le és azt kiszállíttatja velünk.

Amennyiben adatai kezelésével nem ért egyet, nem áll módunkban ajánlatot adni, szerződést kötni, illetve a termékeinket kiszállítani.

Veresegyház, 2018. május 10.